AN KREYÒL

Akademi Kreyòl Ayisyen anonse rekritman etidyan finisan pou yon diksyonè jiridik 

Nan yon avi ki pibliye sou rezo sosyal yo jounen on Friday April 22 the, Akademi Kreyòl Ayisyen an (AKA) anonse li tanmen yon pwosesis pou rekrite etidyan finisan nan Fakilte Dwa ak Syans Ekonomik (FDSE) epi Fakilte Lengwistik Aplike (FLA), nan kad elaborasyon yon diksyonè tèminoloji jiridik. Entered yo gen jiska April 27 pou depoze dosye yo. 

Pou elaborasyon diksyonè tèminoloji jiridik sa, Akademi an lanse avi rekritman pou etidyan finisan nan de fakilte sa yo ki anndan Inivèsite Leta a. Dapre avi a, entèrese an dwe «pote prèv li se etidyan finisan( ki nan denye ane fòmasyon oswa ki konplete pwogram etid li nan domèn lengwistik/dwa); gen abilite pou work ak lojisyèl "Microsoft office" word, excel, Powerpoint. Konpreyansyon nan photoshop osinon nan Corel Draw. Gen konesans nan lòt domèn Syans Imèn”, sa nou rive li nan avi sa ki piblik. 

Nòt la fè konnen tou ak prensipal enterese yo, yo kapab pase nan lokal Akademi an ki nan 31, Ri Babyòl (lokal Fany Villa, ki se yon biwo pwovizwa). Oubyen itilize mwayen nimerik yo, tankou sit entènèt enstitisyon an, www.akademikreyòl.net, address imel akademi an, enfomasyon@akademikreyol.net, ak plizyè nimewo telefòn ki disponib pou tout etidyan finisan nan domèn dwa ak lengwistik. 

“Yon kourikoulòm vite, yon lèt motivasyon, yon lèt rekòmandasyon ki gen siyati yon otorite akademik, fotokopi dokiman (atestasyon, diplòm, sètifika), ki pwouve pwofil kandida a satisfè egzijans akademi an”, ansanm dokiman Akademi Kreyyòlaki Ayisyen kyisand mande ida ki enters work nan kad pwojè sa. 

Advertisements

Akademi Kreyòl Ayisyen an se prensipal enstans nan Leta peyi Ayiti ki gen misyon pou reflechi sou lang kreyòl anndan sosyete ayisyèn lan. Konstitisyon 1987 la, nan atik 213 li, bay akademi an karaktè endepandan ak otonòm. 

Elaborasyon diksyonè tèminoloji jiridik sa se yon gwo pa nan kad travay akademi an, ki san dout pral kapab bay chak grenn ayisyen yon pi bon konpreyansyon sou tèm jiridik yo e nan menm moman an kontribiye nan yon pi bon fonksyonman sistèm jidisyè ayisyen. 

WRITING : Jacky Chery 

MAK FABRIK: NETALKOLE MEDIA 2022 

Facebook Comments

Jacky Chery
Student in Social Communication and Legal Sciences at UEH, also Journalist-editor at Netalkole Media. A passion for writing and reading.