HEALTH

Medsen yo dekouvri yon premye ka dechiri lung akoz mastibasyon 

Yon jèn gason 20 lane nan peyi la Swis, tear lung l pandan lap beats laponyèt. Se premye fwa nan istwa lamedsin yon ka konsa anrejistre. 

According to his magazine espesyalize Radiology Case Reports, jèn gason sa vini nan ijans nan lopital Kantonsspital Winterthur an Swis, kote li te gen anpil difikilte pou l respire epi anpil doulè nan kaj toraksik li. Li esplike Doktè yo li kòmanse santi l konsa pandan li tap bat laponyèt. 

After kèk analiz, medsen yo rive dyagnostike sou jènnonm nan yon pneumomediastinum britsoukou (yon ka sou 10,500 to 30,000 inhabitants) Sentòm sa yo rive pwodwi, lè presyon nan kaviye toraksik la ogmante. Li pwovoke yon dechiri nan kèk nan manbrann nan lung yo ki pèmèt lè screed shore nan medyasten an, ki se espas ki nan mitan 2 lung yo. 

Advertisements

 Sa vinn rann kè a bat pi vit britsoukou epi lung yo pa rive reyaji a tan epi manbrann yo chire. Nan ka Swis sa, ta sanble se sansasyon an ki te twò fò pou kè li ak lung li yo. Medsen yo anrejistre plizyè ka moun ki soufri pneumomediastinum after yon rapò seksyèl, oubyen after yo finn vomit anpil, men yo pat janm jwenn ka sa pou mastibasyon. 

Medsen yo fè konnen tou, majority ka pneumomediastinum britsoukou yo souvan disappears poukont yo épi kèk pasyan konn pa menm santi oubyen rann yo kont de dechiri a. Yo konn sèlman santi yon ti jèn pandan yon moman avan doulè a ale poukont li. 

Despite Premye dekouvèt sa, doktè yo rete kwè gen lòt faktè ki petèt lakoz jèn gason sa viktim pneumomediastinum an. Li pase yon semenn lopital la kote li tap pran swen. 

Facebook Comments

Sam Sarah Devilus
Journalist / Communicator / Bookstagramer.