Étiquette : pwodwi enpòte

Kisa k fè pwodwi lokal yo pi chè pase sa n enpòte yo ? 

Konsome lokal pa souvan fasil akoz diferans pri ant pwodwi lokal ak

Guerby Jean Par Guerby Jean