Fè bagay nan dèyè se yon pratik ki chaje sansasyon, ki vin pi popilè, daprè divès seksològ ak antrenè seksyèl 

Witson Beaujour
ParWitson Beaujour- Rédacteur
fè bagay nan dèyè se yon pratik ki chaje sansasyon, ki vin pi popilè, daprè divès seksològ ak antrenè seksyèl 

Fè bagay nan dèyè oubyen jan non teknik li ekri a « Sèks Anal » se yon pratik popilè men tou, ki se yon fantezi anpil gason renmen jwi lè y ap kouche ak yon fanm, menm jan anpil nan medam yo renmen pratik sa tou, pale de pran yon plezi lachè ak moun ou sitou penetrasyon nan dèyè a, rete yon sijè tabou, moun pè pale l paske yo pa konprann li oubyen pa gen ase edikasyon sou li. 

Ki jan yon moun ka fè sèks anal byen ?  

- Advertisement -
Ad imageAd image

Kouche ak yon mennaj, madanm oubyen nenpòt patnè w la nan dèyè pou premye fwa, gen anpil kondisyon ladan l, kit ou se yon koup omoseksyèl oswa etewoseksyèl, obsèvasyon ak varyasyon sa konsène majorite patnè yo. Fòk nou di tou se pa yon pratik seksyèl ki fasil pou aplike. Se yon pozisyon nan fè bagay ki genyen anpil jwisans ladan l, daprè jounal sa a ki espesyalize l nan zafè sante  »Passeport Santé ». Mesye yo renmen l paske dèfwa dèyè a konn pi sere pase bouboun fi a, medam yo renmen l anpil tou paske plasman sa sansib anpil epi gen yon bon kantite nan tèminezon nèvez yo ki plase nan dèyè fanm nan. Men ki fason daprè jounal site a si w fè bagay nan dèyè w ap jwi moman an tankou se te nan vajen ou t ap pase moman an. 

Zòn nan dwe pwòp 

Lave espas dèyè a byen pou w anpeche prezans bakteri, sinon ou kapab lakòz gason an genyen gwo enfeksyon, yon fwa zòn nan pwòp ou pa dwe gen okenn wont ni pa gen pyès risk  

Kominike ak patnè w la 

Li toujou enpòtan nan yon relasyon seksyè l pou 2 moun yo pale ansanm anvan eksperyans lan, sinon sa ka deranje moman an sitou si youn nan 2 moun yo oubyen tou 2 pa abitye fè l, pou anpeche patnè w la wont, ou kapab rann moman an pi womantik dekore espas la byen dekore, mete bon jan limyè koulè ki kapab kapte sansasyon moun nan 

Librifye zòn anus lan 

Ni gason an, ni fi a dwe Itilize yon ti librifyan oubyen yon kapòt, paske penetrasyon an kapab fè w mal, pou w jwi fè bagay fòk zòn penetrasyon yo librifye konsa, sansasyon w ogmante pi plis 

- Advertisement -
Ad imageAd image

Masay nan anus lan 

Ou dwe toujou kòmanse ak preliminè yo anvan tout penetrasyon tankou :  masaye zòn sansib yo sitou plasman anal li, pandan w ap fè lanmou avèl, se sa ki preliminè a, li enpòtan anpil, sa kapab dilate anus fi a pou fasilite penetrasyon an ak rès bagay k ap vini yo 

Dwèt 

- Advertisement -
Ad imageAd image

Se yon potansyèl nan fè bagay yon gason pa dwe janm minimize oubyen inyore, lè fi a ap fè bagay avè w, feeling ki genyen lè l ap pran dwèt la mache nan san l. Gason an dwe ap bay fanm lan dwèt pandan penetrasyon anal la, yon fason pou mennen fi a nan anbyans final la 

Zonyon 

Fè zonyon an se yon lòt sijè ki apa, anpil gason twouve li raz yo kenbe anpil prejije, men anpil fwa nan relasyon seksyèl yo, yo fè zonyon an san yo pa rann yo kont. Li enpòtan pou fi a nan fè bagay, paske anus yon fanm tèlman sansib, lè w ofri l zonyon nan relasyon an se tankou ou t ap fè ti bèf pou li, ou reyisi vire zye fanm nan nan vè, ou fini pa touche tout entegralite sansasyon l. 

Inisiyasyon oubyen anbyans fè bagay nan dèyè a antoure ak anpil lide prejije ak konotasyon negatif, tankou :  doulè, vyolan, salte oswa imilyasyon, sa rive sèlman kèk koup. Sitou sila yo k ap fè l pou premye fwa yo, se youn nan rezon anplis pou 2 moun yo kominike anvan yo avantire paske sa ka mete gwo deziyon. 

Nou te pale ak Kèk seksològ epi coach seksyalite tankou Murielle Mishma, li te di nou, Kòmanse ak preliminè yo oubyen byen chwazi preliminè yo pou yon premye fwa, li ka itil anpil. Masaj anus Zòn nan dèyè, rete entim ak sansib, kidonk li enpòtan pou pran swen li. 

Fè bagay nan dèyè ogmante libido :  

Benefis nan sodomi yo konn pafwa ale twò lwen pou rekòmanse libido parese yon koup pou plizyè rezon: kouche nan dèyè reprezante yon fantezi pou gason an oswa fanm nan, patnè yo fèmen nan yon woutin seksyèl raz oswa lè koup la santi yo bezwen gade yon lòt kote, yo konn menm anvi eksplore nouvo pòz nan moman plezi yo. Penetrasyon nan anal la vin ogmante pi plis anvi kraponnen an oubyen libido a epi li rann alsiyis yo vini pi rapid 

Anbyans kouche nan vajen an konn parèt difisil nan sèten ka sitou lè fanm nan gen règ li oswa pandan gwosès la, kèk patnè ezite sèvi ak wout tradisyonèl seksyèl la : kouche nan dèyè, li se yon bon altènatif pou kenbe relasyon entim ou regilye.  

Ki danje ki genyen ladan l 

Enfeksyon bakteri ak risk doulè pandan pénétration nan dèyè a se kèk nan danje ki rekonèt men se si ou pa itilize pwoteksyon, gen posibilite pou w pran nan maladi seksyèlman transmisib yo tou lè w fè bagay nan dèyè, kèlkeswa kote anvi an ta mennenw, ou dwe mete yon kapòt byen pwoteje 

Facebook Comments

- Advertisement -
Partagez cet article
Witson Beaujour
Par Witson Beaujour Rédacteur
Witson Beaujour, journaliste-rédacteur, chanteur, musicien et mécanicien industriel. Passionné de reportages, de documentaires et de lecture.