NETALKOLE

Envazyon -Kapitòl : FBI, ap chèche enfòmasyon ki ka ede yo idantifye moun kite patisipe nan envazyon kapitòl la

FBI, ap chèche enfòmasyon ki kapab pèmèt li idantifye tout moun, kite patisipe aktivman nan vyolans kite fèt nan kapitòl,nan “Washington D.C”, ayè mèkredi 6 janvye 2021.

FBI, mande nenpòt moun kite temwen vyolans ilegal sa, yo egzije yo pou yo soumèt tout enfòmasyon tankou, foto ak videyo ki pètinan ki kapab ede yo nan kad ankèt sila.

Advertisements

NAK-MEDIA

Facebook Comments