10 konsekans ensekirite a sou sistèm sante a an Ayiti

Ravensley Boisrond
Par Ravensley Boisrond
10 konsekans ensekirite a sou sistèm sante a an ayiti

Ensekirite a an Ayiti gen yon enpak negatif sou sistèm sante peyi a ki deja ap fè fas ak anpil defi. Men 10 konsekans ensekirite a sou sistèm sante a an ayiti :

Fèmti sant sante yo : Ensekirite lakoz anpil sant sante fèmen pòt yo, sa ki limite aksè a swen sante pou popilasyon an.

Ratman medikaman: Sant sante yo souvan gen difikilte pou jwenn medikaman akòz ensekirite a ki ka lakòz reta nan swen medikal yo.

Mank pèsonèl medikal : Ensekirite a ka anpeche pwofesyonèl medikal yo al travay nan sèten zòn nan peyi a, sa ki mennen yon mank pèsonèl medikal.

Ogmantasyon zak vyolans yo: Konfli ak ensekirite a ogmante kantite zak vyolans yo, ki lakoz plis moun blese ak mouri.

Difikilte pou jwenn swen sante : Ensekirite a ka fè aksè a swen sante yo difisil pou moun ki nan bezwen yo.

Diminisyon aksè ak vaksen: Sant sante yo ka gen difikilte pou yo pwokire vaksen akòz ensekirite a, ki ka mennen nan diminye kanpay vaksinal yo nan kèk rejyon.

Pètibasyon pwogram prevansyon yo: Pwogram prevansyon maladi yo ka deranje akòz ensekirite a, ki ka mennen nan ogmantasyon ka maladi yo.

Destriksyon sant sante yo : Sant sante yo ka detwi akòz ensekirite a, ki ka lakoz pèt resous medikal ak pèsonèl yo.

Ogmantasyon pri swen sante yo : Ensekirite a ka lakoz ogmantasyon pri swen sante yo, paske sant sante yo oblije depanse plis lajan pou pwoteje tèt yo ak pasyan yo.

Diminnisyon kalite swen sante yo: Ensekirite a ka mennen nan yon diminisyon nan kalite swen sante yo akòz difikilte pou jwenn aksè ak resous medikal ak mank pèsonèl medikal yo.

An konklizyon, ensekirite a an Ayiti gen konsekans grav pou sistèm sante peyi a. Se poutèt sa li enpòtan pou jwenn solisyon pou garanti aksè kontinyèl ak bon jan kalite swen sante pou popilasyon ayisyen an.

Facebook Comments

- Advertisement -
Partagez cet article
Follow:
Journaliste, Amateur de littérature et de la photographie, grand passionné du multimédia