Li posib pou yon moun viv san fè sèks ?  

Gabriel Emmanuel
Gabriel Emmanuel  - Rédacteur
li posib pou yon moun viv san fè sèks

N ap viv nan yon mond kote sèks prezan anpil nan kotidyen nou, anpil moun jwenn bon plezi nan fè sèks. Men gen anpil lòt  ki chwazi viv san yo pa fè bagay. Ki rezon ki ka pouse yon moun fè yon chwa konsa ? Èske nan tan sa n ap viv la, yon moun ka viv san fè bagay ? Gen moun ki pap pase yon semèn san yo pa fè l epi gen lòt ki jis deside pa fè l menm. Èske l posib, ki konsekans yo ?  

Èske se yon move bagay si yon moun deside viv san fè sèks ? Fè seksyèl pa yon bezwen ki enpòtan anpil menm jan ak manje, bwè dlo, dòmi, se plis yon fason pou kò a eskprime l. Yon moun ki pa fè sèks pa an danje.  

- Advertisement -
Ad imageAd image

Ki konsekans sa ka genyen sou yon moun ki deside fè yon chwa parèy ?  

Menm si chwa sa ta pou yon ti tan oubyen pendan tout rès vi moun lan, konsekans yo pa grav. Depi se yon chwa moun nan fè ak bon sans li. Sa ka rive moun nan toujou santi bezwen pou li ta pase yon bon moman paske se pa ayayay li ki fini. Men nan ka sa moun nan ka deside fè lòt bagay nan plas anvi fè bagay la.  

Kisa ki ka ranplase fè sèks ? 

Pou yon moun pa soufri anpil lè li pa fè sèks souvan, li enpòtan anpil pou li gen bon jan relasyon afektif epi amikal, fè espò pou l ede kò a eskprime l, pase bon tan ak fanmi li, epi bay plis tan ak yon pwojè li vle reyalize nan vi l. Si yon moun deside pa fè sèks, li pa dwe neglije kò l. 

Ki moun ki ka fè yon chwa konsa ?  

Wi, gen moun ki pa janm fè sèks. Jwenn bon jan plezi pa sèlman nan fè sèks. Jodi a se yon gwo presyon li ye pou yon moun ki deside pa fè sèks pendan l ap viv. Paske anpil moun panse si yo pa fè sèks lavi yo pap gen sans, lavi yo ap vid. San yo bliye gen moun ki deside kanpe paske yo te pran baf nan yon relasyon, oubyen yo te sibi vyolans epi fè eksperyans yo pat janm swete nan vi yo. Moun sa yo chwazi pran yon poz pou yo ka mete plis lòd nan vi yo epi konprann kèk reyalite avan yo jwenn moun pa yo a tout bon.  

Kisa n ka di pou moun ki nan relijyon yo ?  

Mennen yon vi nan relijyon tout bon se pa yon bagay ki fasil pou pastè, pè, frè ak sè yo, paske sa mande anpil respè pou kò a ak sentespri ki abite nan yo a. Pou yon moun fè chwa sa, li dwe renonse ak tèt li tout bon, abandone yon valè bagay epi mete ekilib nan vi l pandan l ap itilize zam sa yo : aktivite fizik (espò), priyè, jèn, meditasyon epi ede lòt moun ki ap viv nan mizè.  

Kisa sikològ yo di sou dosye sa ? 

Catherine Solano ki se yon sèksològ fransè, fè konnen : « yon moun ka rive eskprime santiman li yo ak jès, pawòl epi karès san li pa mande fè sèks, sa yo kapab ede li jwenn bon jan ekilib nan vi li. » 

Moun kapab kanalize enèji seksyèl nou yo nan lòt ativkite tankou : travay, espò, pitit nou, pwojè nou yo. Men chwa sa mande anpil fòs mental, disiplin ak motivasyon. Viv san fé sèks ka fè sijè  a nève souvan oubyen fache pou yon ti krik, fè moun nan fristre.  Si aprè yon chwa parèy, moun nan ta santi l pa nan nòmal li, pa panike pran yon ti tan epi jwenn ak yon pwofesyonèl nan zafè sante mantal, ki k ap ede w mete ide w yo klè. 

 

Facebook Comments

- Advertisement -
Partagez cet article