Yon etid moutre 90 pousan gason fè fanm konfyans nan resevwa yon tibèf men 70 pousan pa fè fanm konfyans an jeneral

Ravensley Boisrond
Par Ravensley Boisrond
yon etid moutre 90 pousan gason fè fanm konfyans nan resevwa yon tibèf men 70 pousan pa fè fanm konfyans an jeneral

Yon etid resan kèk chèchè nan sikoloji reyalize, moutre gason yo gen tandans di yo pa fè fanm konfyans, men yo fè yo konfyans lè medam yo ap fè tibèf pou yo.

Etid la te fèt ak plis pase 500 gason ki gen diferan laj ak orijin sosyoekonomik. Yo te mande patisipan yo pou yo reponn yon seri kesyon sou konfyans yo nan fanm nan diferan sitiyasyon, tankou travay, relasyon ak seksyalite.

Rezilta yo te montre 70% nan gason ki patisipe nan sondaj la pa fè fanm konfyans an jeneral. Sepandan, lè se nan resevwa yo tibèf, 90% nan gason ki patisipe nan rechèch la fè fanm yo konfyans.

Sak dwe fè sa ?

Chèchè yo te deklare rezilta sa yo reflete yon enkonyerans nan fason gason wè fanm yo ak konfyans yo nan yo.

Yo te note tou enkoyerans sa a ka lye ak estereyotip sèks yo ki pwofondman anrasinen nan sosyete a. Souvan yo konsidere fanm yo kòm mwens fyab ak mwens kapab pase gason nan anpil domèn, menm nan seksyalite.

Pèsepsyon sa a sanble kontredi mesye yo tou paske yo fè fanm yo plis konfyans lè yo angaje yo nan yon aktivite seksyèl entim ak pèsonèl tankou fè tibèf pou yo.

Chèchè yo te konkli pou yo di, rezilta sa yo montre nesesite pou ogmante konsyantizasyon ak defi estereyotip sèks nan sosyete a. Yo mete aksan sou enpòtans edikasyon sou seksyalite ak relasyon ki sen tou pou ede kraze estereyotip sa yo epi ankouraje konpreyansyon mityèl ant sèks yo.

Pa bliye, pratik nan fè fè tibèf ka pote kèk risk, byenke yo jeneralman pa twò wo. Men kèk nan risk posib ki asosye ak pratik sa a tankou :

Maladi Seksyèlman Transmisib yo (MST): Paske fè tibèf ka transmèt STD tankou klamidya, gonore, èpès, VIH, ak sifilis. Li enpòtan pou w sèvi ak kapòt lè w ap fè tibèf pou redwi risk pou transmèt maladi sa yo.

Facebook Comments

- Advertisement -
Partagez cet article
Follow:
Journaliste, Amateur de littérature et de la photographie, grand passionné du multimédia