Yon kout je sou orijin estil mare tèt la 

Sam Sarah Devilus
Par Sam Sarah Devilus  - Rédactrice
Emmanuelle Soundjata ©RnB

Menm jan ak bijou, foula pou cheve oubyen turban, se yon akseswa medam yo itilize souvan pou konplete louk yo, fè estil oubyen kache cheve yo ki swa pa penyen, lè kwafi a kòmanse lèd oubyen si l pa bon. Yo rele mare tèt la attaché-foulard nan lang fransè epi headwrapping an anglè. Dènyè tan sa yo fanm kou gason adopte estil sa. Ann gade Kibò li sòti. 

Itilize foula cheve pat janm te pou fè bèbèl nan tan lontan jan nou wè li ye kounya. Medam nwa yo te konn mare tèt yo paske metrès yo, mèt yo te ba yo lòd pou sa.  

Nan peryòd esklavaj nan peyi etazini, yo te konn fòse fanm nwa yo kouvri cheve yo. Foula cheve a alò te sèvi pou rann fanm yo lèd epi denigre yo, paske mare tèt te sinonim wont. Fanm ki esklav yo te konn mare tèt yo anpil, paske yo pat gen dwa montre cheve yo, ni fè kwafi ki raple kilti yo ak ki kote yo sòti tankou très yo pa egzanp. 

Gen pawòl tou ki ta vle fè kwè ke metrès yo te konn egzije fanm esklav yo mare tèt yo paske yo te estime teksti cheve medam sa yo bel e sa selman te kapab sedwi mari yo. 

Nan 18èm syèk la, foula cheve vinn yon akseswa rebelyon fanm nwa ki afranchi yo te itilize. Lè yo mare tèt yo, yo te konn mete bijou oubyen plim zwazo nan foula, pou fè l bèl, men aprè abolisyon esklavaj nan peyi Etazini nan lane 1865, fanm nwa yo te vinn adopte yon louk menm jan ak fanm blanch yo épi yo te sispann mare tèt yo. 

Mare tèt la pral tounen an fòs nan lane 1960, gras ak mouvman politik, kiltirèl ak sosyal nwa yo mete sou pye nan peyi Etazini tankou Black Panthers ak Black power. Foula cheve a vinn tounen yon akseswa fyète pou medam ki nan mouvman sa yo. Nina Simone, Maya Angelou se kèk fanm nwa ki patisipe nan mouvman sa yo ak lit pou egalite rasyal ak sosyal, ki te konn mare tèt yo an piblik San okenn wont. 

Nan lane 80 ak 90, estil mare tèt la vinn antre nan lamòd épi anpil atis ak aktris vinn adopte estil sa, jiskaske li vinn antre nan nòm tout fanm sitou fanm nwa pou yo mare tèt. Nan kontinan Afriken an mare tèt te vinn gen anpil valè e tou, chak estil ou pran avek yon foula cheve te vle di yon bagay. 

Pa egzanp gen jan tèt la mare, gen koulè ak dizay ki sou foula ki vle di mari fi sa gen mwayen nan menl, fi sa ap chèche yon nèg, fi sa se yon fanm ki djanm, oubyen yo vle remèsye zansèt yo ak espri yo. Medam yo konn voye sinyal oubyen pwovoke matlòt yo tou nan jan yo mare tèt yo. 

Nou ka remake denyè tan sa yo se pa selman fanm ki mare tèt yo, anpil gason fè l tou e avek anpil estil, sitou an Ayiti. 

Mare tèt la fè sonje kapasite kominote nwa genyen pou l fè yon senbòl opresyon tounen yon senbòl bote ak fòs nwa. 

Facebook Comments

- Advertisement -
TAGGED:
Partagez cet article
Sam Sarah Devilus
Par Sam Sarah Devilus Rédactrice
Follow:
Journaliste / Communicatrice / Bookstagrameuse.