Ki risk ki genyen nan achte sou Facebook Marketplace ?  

Pooshy Rosana
Pooshy Rosana
ki risk ki genyen nan achte sou facebook marketplace   
Écoutez cet article

Marketplace se yon kote moun ak antrepriz ki sou entènèt la kapab dekouvri, vann oubyen achte divès atik ki pwopoze sou Facebook. Si sistèm sila vin fasilite acha ak vant pwodui pou itilizatè li yo, konsa tou li konpòte anpil risk depandaman de peyi w ap viv la. 

Anpil moun prefere vann oubyen achte an liy pou plizyè rezon, pami yo: vandè yo vin gen kapasite pou travay ak pwòp tèt yo, epi achtè yo ka pase kòmand san deplase e menm resevwa pwodui a devan pòt lakay yo oubyen nan yon pwen randevou. Sa ki fasilite yo tach la.  

- Advertisement -
Ad imageAd image

Toutfwa atant achtè a oubyen vandè a konn tounen kochma, nan yon seri ka. 

Aprè yon alèt nou te resevwa sou yon nouvo pratik ki etann kò l sou kèk mesajri tankou Whatsapp ak Facebook, pami kèk lòt, nou te deside louvri yon ankèt. Yon moun te deside plase kòmand yon pwodui sou Marketplace Facebook, men veritab entansyon “komèsan” ki te afiche atik pou vann nan se te dechèpiye achtè a lè li te rive sou plas. 

Marie, ki genyen 28 lane, rapòte n li manke viktim anba men yon endividi ki te fè tèt li pase pou yon machann an liy. Aprè l te fin wè yon rad ak kèk lòt akseswa li te renmen epi pase kòmand lan sou Facebook, moun nan te fè li gwo menas epi menm menase vin touye l gras ak enfòmasyon pèsonèl li te bay pou lè livrezon an. 

Kondisyon an se te peye davans kòm garanti epi w ap resevwa kòmand lan 3 jou aprè. Men malerezman se yon plan pou pran kòb kliyan ki pi nayif yo. 

Suit ak sa, nou te deside fouye pi fon epi ekri menm moun sila pou menm rezon an epi efektivman se kondisyon sa yo li te tabli: mande pwodui w ap gen bezwen an, voye kòb la oubyen mwatye ladan l pa Moncash, Natcash oubyen lòt mwayen transfè, voye nimewo telefòn ou ak adrès ou pou yo ka rele w lè y ap livre w. Men objektif prensipal la se te pran enfòmasyon w pou ka menase w pi byen aprè yo fin pran kòb la. 

N ap raple, plizyè moun sou kèk rezo sosyal tankou Facebook ak filyè li Whatsapp viktim anba pratik sila. Genyen ki menm al kontre moun k ap livre a, epi yo pran tout bagay sou yo tankou telefòn, lajan, bous… 

Yon rezo ki etann li jis deyò kapital la pou rive menm an Repiblik dominikèn 

Si genyen anpil magouyè ki lage tèt yo nan pratik sila pa bò isit an Ayiti, rezo a pa sèlman chita kò li la, li etann li jouk an Repiblik dominikèn ak Ozetazini.  

Wi, aprè nou te fin travay sou ka Marie a, nou te pran swen chache wè ak konnen kijan gwoup moun sila yo opere. Aprè plizyè konsta nou fini pa konprann yo gen yon rezo ki byen estriktire. 

Li difisil pou w ekri yo an prive sou Messenger, yo pa gen nimewo telefòn ak lòt enfòmasyon sou pwofil Facebook yo. Mete sou sa y ap vann yon seri pwodui pou ti kal lajan alòske an reyalite yo koute bon ti kòb. 

Yo gen bon jan detay sou pwodui y ap vann yo tankou machin, moto, gwo mak telefòn e yo menm konn afiche kay pou vann pou twonpe vijilans moun. Volè yo menm pran risk voye pyès yon moun ba w kòm prèv epi mande w voye transfè a sou non moun sa. Li ka kat idantite, lisans oubyen paspò yo.  

Kèk nan mannyè w ap ka dekouvri yo, yo pa fasil pou jwenn pa apèl, yo pa p resevwa apèl videyo, e si w mande yo prèv sou pwodui y ap vann nan, gen anpil chans foto oubyen videyo yo ba w la pou jwenn yo plizyè k ap twonpe kliyantèl yo afiche l, oubyen foto oubyen videyo sa afiche nan yon lòt peyi. 

Gras ak paramèt lokalizasyon Marketplace Facebook la w ap ka jwenn li si w pran tan pou w chache l. Oubyen eseye tape sa w gen bezwen an sou nèt la epi chache wè si w pa jwenn yo an kontni amatè (kidonk ki filme ak telefòn) sou YouTube, Google, Facebook, pami kèk lòt.  

Moun sila yo, si se depi Repiblik dominikèn y ap opere, kapab di w yo nan kèk vil kle nan Pòtoprens, Petyonvil, Gonayiv, Okap. Konsa tou y ap di w yo ap travay Pedernales, Dajabón, Baharona oubyen Miami (Ozetazini).  

Yo gen yin sèl levanjil fòk ou voye nan kòb la pou yo ka mete kòmand lan nan machin oubyen avyon pou voye pou ou.  

Achte an liy genyen anpil risk. Wi, genyen moun k ap vann an liy ki respekte tèt yo, men pa fye ak aparans paske si w pa vivan l ap difisil pou w idantifye bon ak move yo. 

Avan w pase yon kòmand, voye kòb ale oubyen al chache yon pwodui asire w ou genyen bon jan garanti, ou pa annafè ak yon endividi movèz fwa, epi bat pou w toujou akonpaye epi pran randevou nan yon lye piblik. 

Prensip sa valab ni pou acha kay, machin, moto, elatriye. Si w ap pran risk la, asire w ou gen yon maksimòm detay epi bat pou sa moun nan ap vann ou an legal (kidonk ki pou li) epi fòk li ka rankontre avè w fas ak fas nan yon lye piblik paske « chat pa vann nan djakout ». 

 

Facebook Comments

- Advertisement -
Partagez cet article
Follow:
Pooshy Rosana, journaliste-rédacteur à Netalkolemedia, caricaturiste et graphiste. Parallèlement, coach fitness. Adore la culture populaire, les documentaires et la musculation.